เที่ยวเชียงราย 

เที่ยวเชียงราย
 

จองด่วน  Join Tour         เที่ยวเชียงราย  

Cr1  (    มีค 60)  

Cr2  (    มีค 60)     

Cr3  (    มีค 60)

Cr4  (28-29 , 29-30 มีต 60)

Cr5  (28, 29, 30 มีค 60) 

Cr6  (28, 29, 30 มีค 60)

Cr11  (28-30 มีค 60)

Cr12  (28-29 , 29-30 มีค 60)

สอบถาม เพิ่มเติม .... 

086-827-9309  ฝนค่ะ( Sale & Tour Operator )


ร่วมบริจาคเงิน  เพื่อสร้าง แท็งก์เก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภค  ให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร จ.เชียงราย

 
ผู้ชมทั้งหมดคน

 

 

 


   
       แนะนำที่พัก   

ดอยอิสระ รีสอร์ท

ไร่ชมภู เชียงราย

แม่สลองเอ้าท์ดอร์


 

      แนะนำร้านอาหาร


หลู้ลำ เชียงราย

 

HOME                                 เที่ยวเชียงราย-ทัวร์เชียงราย

ศูนย์รวมแพคเกจทัวร์เชียงราย เที่ยวเชียงรายได้ทุกวัน กับผู้เชี่ยวชาญเชียงรายตัวจริง
CR1 เที่ยวเชียงราย 3 วัน 2 คืน 
วันแรก : ดอยตุง - แม่สาย - ท่าขี้เหล็ก - ไร่ชาฉุยฟง
วันที่สอง : วัดร่องขุ่น - ไร่บุญรอด - วัดพระแก้ว - ภูชี้ฟ้า
วันที่สาม : ภูชี้ฟ้า - เชียงแสน - สามเหลี่ยมทองคำ
     ค่าบริการ : Join tour ท่านละ 7,500 บาท พักรีสอร์ทในเมือง 1 คืน, บนภูชี้ฟ้า 1 คืน, อาหาร 7 มื้อ รายละเอียดทัวร์
Private tour CR1 มีรถออกทุกวัน ....... ส่วน Join tour รถออกทุกวัน เฉพาะช่วง ตค - กพ 61 ........... ช่วง Peak Season 23 ธค - 2 มค 61 ค่าบริการ Join tour ท่านละ 9,000 บาท ....... ......ทัวร์อาจเต็มได้ในบางวัน กรุณาสอบถามบริษัทอีกครั้งก่อนโอนมัดจำ
 
CR2 เที่ยวเชียงราย 4 วัน 3 คืน
วันแรก : ดอยตุง - แม่สาย - ท่าขี้เหล็ก - ไร่ชาฉุยฟง
วันที่สอง : วัดร่องขุ่น - ไร่บุญรอด - วัดพระแก้ว - ภูชี้ฟ้า
วันที่สาม : ภูชี้ฟ้า - เชียงแสน - สามเหลี่ยมทองคำ
วันที่สี่ : วัดห้วยปลากั้ง - บ้านดำ - ดอยแม่สลอง - กะเหรี่ยงคอยาว
     ค่าบริการ : Join tour ท่านละ 10,000 บาท พักรีสอร์ทในเมือง 2 คืน, บนภูชี้ฟ้า 1 คืน, อาหาร 10 มื้อ รายละเอียดทัวร์
Private tour CR2 มีรถออกทุกวัน ....... ส่วน Join tour รถออกทุกวัน เฉพาะช่วง ตค - กพ 61 ........... ช่วง Peak Season 23 ธค - 2 มค 61 ค่าบริการ Join tour ท่านละ 12,000 บาท ..... ......ทัวร์อาจเต็มได้ในบางวัน กรุณาสอบถามบริษัทอีกครั้งก่อนโอนมัดจำ
 
CR3 เที่ยวเชียงราย 2 วัน 1 คืน
วันแรก : วัดร่องขุ่น - ไร่บุญรอด - วัดพระแก้ว - ภูชี้ฟ้า
วันที่สอง : ภูชี้ฟ้า - เชียงแสน - สามเหลี่ยมทองคำ
     ค่าบริการ : Join tour ท่านละ 5,000 บาท พักรีสอร์ทบนภูชี้ฟ้า 1 คืน, อาหาร 4 มื้อ
รายละเอียดทัวร์
Private tour CR3 มีรถออกทุกวัน ..... ส่วน Join tour รถออกทุกวัน เฉพาะช่วง ตค - กพ 61 ........... ช่วง Peak Season 23 ธค - 2 มค 61 ค่าบริการ Join tour ท่านละ 6,000 บาท .....
 
CR4 เที่ยวเชียงราย 2 วัน 1 คืน
วันแรก : ดอยตุง - แม่สาย - ท่าขี้เหล็ก - ไร่ชาฉุยฟง
วันที่สอง : วัดห้วยปลากั้ง - บ้านดำ - ดอยแม่สลอง - กะเหรี่ยงคอยาว
     ค่าบริการ : Join tour ท่านละ 5,000 บาท พักรีสอร์ทในเมือง 1 คืน, อาหาร 4 มื้อ
รายละเอียดทัวร์
CR4 ทั้ง Private tour และ Join tour .....มีรถออกทุกวัน ทั้งปี (ช่วง Peak Season 23 ธค - 2 มค 61 ค่าบริการ Join tour ท่านละ 6,000 บาท)
 
CR5 เที่ยวเชียงราย 1 วัน
ดอยตุง - แม่สาย - ท่าขี้เหล็ก - ไร่ชาฉุยฟง
     ค่าบริการ : Join tour ท่านละ 2,500 บาท รวมค่าเข้าชมทุกที่, Visa พม่า, อาหารกลางวัน 1 มื้อ รายละเอียดทัวร์
CR5 ทั้ง Private tour และ Join tour .....มีรถออกทุกวัน ทั้งปี (ช่วง Peak Season 23 ธค - 2 มค 61 ค่าบริการ Join tour ท่านละ 3,000 บาท)
 
CR6 เที่ยวเชียงราย 1 วัน
วัดห้วยปลากั้ง - บ้านดำ - ดอยแม่สลอง - กะเหรี่ยงคอยาว
     ค่าบริการ : Join tour ท่านละ 2,500 บาท รวมค่าเข้าชมทุกที่, อาหารกลางวัน 1 มื้อ
รายละเอียดทัวร์
CR6 ทั้ง Private tour และ Join tour .....มีรถออกทุกวัน ทั้งปี (ช่วง Peak Season 23 ธค - 2 มค 61 ค่าบริการ Join tour ท่านละ 3,000 บาท)
 
CR11 เที่ยวเชียงราย 3 วัน 2 คืน
วันแรก : ดอยตุง - แม่สาย - ท่าขี้เหล็ก - ไร่ชาฉุยฟง
วันที่สอง : วัดห้วยปลากั้ง - บ้านดำ - ดอยแม่สลอง - กระเหรี่ยงคอยาว
วันที่สาม : วัดร่องขุ่น - ไร่บุญรอด - เชียงแสน - สามเหลี่ยมทองคำ
     ค่าบริการ : Join tour ท่านละ 7,500 บาท พักในเมือง 2 คืน , อาหาร 7 มื้อ
รายละเอียดทัวร์
CR11 ทั้ง Private tour และ Join tour ...มีรถออกทุกวัน ทั้งปี (ช่วง Peak Season 23 ธค - 2 มค 61 ค่าบริการ Join tour ท่านละ 9,000 บาท)
 
CR12 เที่ยวเชียงราย 2 วัน 1 คืน
วันแรก : ดอยตุง - แม่สาย - ท่าขี้เหล็ก - ไร่ชาฉุยฟง
วันที่สอง : วัดร่องขุ่น - ไร่บุญรอด - เชียงแสน - สามเหลี่ยมทองคำ
     ค่าบริการ : Join tour ท่านละ 5,000 บาท พักในเมือง 1 คืน , อาหาร 4 มื้อ
รายละเอียดทัวร์
CR12 ทั้ง Private tour และ Join tour ...มีรถออกทุกวัน ทั้งปี (ช่วง Peak Season 23 ธค - 2 มค 61 ค่าบริการ Join tour ท่านละ 6,000 บาท)
 
หมายเหตุ :

1. ทัวร์เริ่มที่เชียงราย ค่าบริการเป็นราคาต่อท่าน เที่ยวแบบ Join tour รวมทุกอย่าง(ถ้ามี) เช่น ค่ารถตู้+น้ำมัน / รถรางชมวิวไร่บุญรอด / รถท้องถิ่นขึ้นยอดภูชี้ฟ้า / ค่าไกด์ / ที่พัก / อาหาร / Border Pass ไปพม่า / ค่าเข้าชม (พระตำหนักดอยตุง, สวนแม่ฟ้าหลวง, วัดร่องขุ่น, บ้านดำ, กระเหรี่ยงคอยาว, ค่าลิฟท์ขึ้นชมวิว ชั้น 25 วัดห้วยปลากั้ง , ...ฯลฯ ) ชาวต่างชาติ จ่ายส่วนต่างเพิ่ม กรุณาแจ้งในตอนแรกด้วย น่ะค่ะ

2. อาหารที่สั่งเพิ่มนอกรายการ เครื่องดื่มที่ไม่ใช่น้ำเปล่า เป็นค่าใช้จ่ายที่ลูกทัวร์ต้องจ่ายเพิ่ม (กรุณาแจ้งไกด์)
3. ส่วนค่าทิปไกด์ ( เป็นเรื่องของ Feel Good และธรรมเนียมตามมาตรฐานสากล ) ยังไม่รวมอยู่ในค่าบริการ
4. ในเมืองพัก Diamond Park Resort .....บนภูชี้ฟ้า พัก บ้านพักภูชี้ฟ้า รีสอร์ท สาขา 2 / ภูชี้ฟ้าอินน์ รีสอร์ท .....บนดอยแม่สลอง พัก ดอยหมอก ดอกไม้ รีสอร์ท
5. ราคาเด็ก คลิ๊กดูเพิ่มเติม ที่เมนู "คำถามที่ถามบ่อย"
 
 


ปรึกษาวางแผนท่องเที่ยวเชียงราย ฟรี!!
ได้ที่ คุณฝน  (086) 827-9309 , (081) 112-0116   FAX (053)717-353
E-mail : hold.in.one@hotmail.com    Line ID : 55fon

ศูนย์รวมแพคเกจทัวร์เชียงราย ที่มีให้เลือกหลากหลายมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น Join tour หรือ Private tour (ทัวร์เชียงราย มีรถออกทุกวัน)
ข้อมูล เชียงราย และ ข้อมูล ภูชี้ฟ้า


Copyright © 2016เที่ยวเชียงราย ทัวร์เชียงราย Chiangrai-Tour.com All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft