เที่ยวเชียงราย 

เที่ยวเชียงราย
 

           ส่วนลดพิเศษ 
            (Cash Back)
    2,000 ฿  ต่อกรุ๊ป !!
    
เฉพาะทัวร์เกรด 5 VIP Platinum
         (ช่วง มิย - ธต 62)

สอบถามเพิ่มเติม ....คุณฝน
086-827-9309 , 081-112-0116

 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

 

 


             รับสมัคร
นักศึกษาฝึกงาน / สหกิจศึกษา
....... ด้านไกด์นำเที่ยว 

        คุณสมบัติ ดังนี้
1. เรียนเอกด้านการท่องเที่ยว  ปวช-ตรี
2. เพศหญิง , เป็นคน จ.เชียงราย 
3. ยิ้มแย้มแจ่มใส , รักงานบริการ , ตรงต่อเวลา
4. มีเอกสารส่งตัวการฝึกงาน จากสถาบันที่ศึกษาอยู่

ส่งเอกสารการสมัคร มาที่
hold.in.one@hotmail.com
tel. 081-112-0116  พี่ฝน


 

 

HOME                                 เที่ยวเชียงราย-ทัวร์เชียงราย

ศูนย์รวมแพคเกจทัวร์เชียงราย เที่ยวเชียงรายได้ทุกวัน กับผู้เชี่ยวชาญเชียงรายตัวจริง
CR1 ทัวร์เชียงราย 3 วัน 2 คืน (แบบ A) 
วันแรก :ดอยตุง - ดอยช้างมูบ - ดอยผาฮี้ - พระธาตุดอยตุง - ไร่ชาฉุยฟง - ไนท์บาร์ซาร์
วันที่สอง :ไร่บุญรอด - วัดร่องขุ่น - วัดพระแก้ว - วัดร่องเสือเต้น -ไร่เชิญตะวัน - วัดห้วยปลากั้ง
วันที่สาม : ดอยแม่สลอง - ถ้ำหลวง - ดอยผาหมี - แม่สาย - สามเหลี่ยมทองคำ - เชียงแสน
     ค่าบริการ  6 ท่านขึ้นไป ท่านละ 7,500 บาท  พักรีสอร์ทในเมือง 2 คืน อาหาร 7 มื้อ  รายละเอียดทัวร์ ....คลิ๊ก !!
ช่วง Peak Season 28 ธค - 1 มค 63 ท่านละ 9,000 บาท ......ทัวร์อาจเต็มได้ในบางวัน
==============================
CR2 ทัวร์เชียงราย 3 วัน 2 คืน (แบบ B)
วันแรก : ดอยตุง - ดอยช้างมูบ - ดอยผาฮี้ - พระธาตุดอยตุง - ไร่ชาฉุยฟง - ไนท์บาซ่าร์
วันที่สอง :ไร่บุญรอด - วัดร่องขุ่น - วัดพระแก้ว - ไร่เชิญตะวัน - ภูชี้ฟ้า
วันที่สาม : ภูชี้ฟ้า - เชียงแสน - สามเหลี่ยมทองคำ - แม่สาย
    ค่าบริการ  6 ท่านขึ้นไป ท่านละ 7,500 บาท  พักรีสอร์ทในเมือง 1 คืน, บนภูชี้ฟ้า 1 คืน, อาหาร 7 มื้อ  รายละเอียดทัวร์....คลิ๊ก !!
ช่วง Peak Season 28 ธค - 1 มค 63 ท่านละ 9,000 บาท ......ทัวร์อาจเต็มได้ในบางวัน
==============================
CR3 ทัวร์เชียงราย 4 วัน 3 คืน
วันแรก :ดอยตุง - ดอยช้างมูบ - ดอยผาฮี้ - พระธาตุดอยตุง - ไร่ชาฉุยฟง - ไนท์บาซ่าร์
วันที่สอง :วัดห้วยปลากั้ง - ดอยแม่สลอง - ถ้ำหลวง - ผาหมี - วัดร่องเสือเต้น 
วันที่สาม : ไร่บุญรอด - วัดร่องขุ่น - วัดพระแก้ว - ไร่เชิญตะวัน - ภูชี้ฟ้า
วันที่สี่ : ภูชี้ฟ้า - เชียงแสน - สามเหลี่ยมทองคำ - แม่สาย
     ค่าบริการ  6 ท่านขึ้นไป ท่านละ 10,000 บาท พักรีสอร์ทในเมือง 2 คืน, บนภูชี้ฟ้า 1 คืน, อาหาร 10 มื้อ
รายละเอียดทัวร์....คลิ๊ก !!
ช่วง Peak Season 28 ธค - 1 มค 63 ท่านละ 12,000 บาท
=============================
CR4 ทัวร์เชียงราย 2 วัน 1 คืน (แบบ A)
วันแรก :  ดอยตุง - ดอยช้างมูบ - ดอยผาฮี้ - พระธาตุดอยตุง - ไร่ชาฉุยฟง - ไนท์บาซ่าร์
วันที่สอง : ไร่บุญรอด - วัดร่องขุ่น - วัดพระแก้ว - วัดร่องเสือเต้น -ไร่เชิญตะวัน - วัดห้วยปลากั้ง
     ค่าบริการ  6 ท่านขึ้นไป ท่านละ 5,000 บาท พักรีสอร์ทในเมือง 1 คืน, อาหาร 4 มื้อ 
รายละเอียดทัวร์....คลิ๊ก !!
ช่วง Peak Season 28 ธค - 1 มค 63 ท่านละ 6,000 บาท
==============================
CR5 ทัวร์เชียงราย 2 วัน 1 คืน (แบบ B)
วันแรก : ไร่บุญรอด - วัดร่องขุ่น - วัดพระแก้ว - ไร่เชิญตะวัน - ภูชี้ฟ้า
วันที่สอง :  ภูชี้ฟ้า - เชียงแสน - สามเหลี่ยมทองคำ - แม่สาย
  ค่าบริการ  6 ท่านขึ้นไป ท่านละ 5,000 บาท  พักรีสอร์ทบนภูชี้ฟ้า 1 คืน, อาหาร 4 มื้อ รายละเอียดทัวร์....คลิ๊ก !!
ช่วง Peak Season 28 ธค - 1 มค 63 ท่านละ 6,000 บาท
==============================
CR6 ทัวร์เชียงราย 1 วัน (แบบ A)
ดอยตุง - ดอยช้างมูบ - ดอยผาฮี้ - พระธาตุดอยตุง - ไร่ชาฉุยฟง
     ค่าบริการ  6 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,500 บาท  รวมค่าเข้าชม , อาหารกลางวัน 1 มื้อ
รายละเอียดทัวร์....คลิ๊ก !!
ช่วง Peak Season 28 ธค - 1 มค 63 ท่านละ 3,000 บาท
==============================
CR7 ทัวร์เชียงราย 1 วัน (แบบ B)
ไร่บุญรอด - วัดร่องขุ่น - วัดพระแก้ว - วัดร่องเสือเต้น -ไร่เชิญตะวัน - วัดห้วยปลากั้ง
     ค่าบริการ  6 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,500 บาท  รวมค่าเข้าชม , อาหารกลางวัน 1 มื้อ
รายละเอียดทัวร์....คลิ๊ก !!
ช่วง Peak Season 28 ธค - 1 มค 63 ท่านละ 3,000 บาท
 
 

ปรึกษาวางแผนท่องเที่ยว ฟรี!! ....

ได้ที่ คุณฝน 086-827-9309 , 081-112-0116  FAX 053-717-353 

บจก.เชียงรายทัวร์ (ทีเอ็ม)  599 หมู่ 5  ต.รอบเวียง  อ.เมือง  จ.เชียงราย